Coilterminal

De Coil Terminal in de haven van Antwerpen is speciaal voor de overslag van staalproducten ontworpen, dus een „dedicated to steel“-terminal. Op 400 m kadelengte zorgen tien kranen met elk 35 t draagkracht voor de snelle en betrouwbare verlading van coils of stukgoederen. Tot het terrein behoren bovendien een overdekt oppervlak van ca. 16.000 m² en ca. 39.000 m² oppervlak buiten. De verbinding met wegen en met het spoor maken multimodale oplossingen mogelijk.

Naast de overslag van staalproducten, het strippen en stuffen van containers met de speciale uitrusting en het EDV-ondersteunde magazijnbeheer behoren voor- en nazorg van/tot verzender/ontvanger tot ons dienstenaanbod.