Onze visie

Ons maritiem concern is een van de toonaangevende, neutrale concerns binnen Europa. Dankzij de nauwe verstandhoudingen bieden we onze klanten een veelomvattend logistiek portfolio, uitgestrekt over het hele gebied.

Onze kernvaardigheden zijn verdeeld in volgende domeinen:

  • Binnenvaart
  • Projectlogistiek
  • Short Sea
  • Overslag
  • Internationale expeditie
  • Intermodaal verkeer binnen Europa

Duurzaamheid en klimaatbescherming: onze klanten zijn opgetogen over onze oplossingen voor hoogwaardig, duurzaam transport en logistiek met milieuvriendelijke vormen van vervoer.

Duurzaamheid veilig stellen

Ons maritiem concern behoort tot de toonaangevende logistieke dienstverleners in Europa.

Binnen ons netwerk zetten wij ons in voor een gemeenschappelijke visie, kernwaarden en uitgangspunten. Deze vormen de oriënterende kaders voor ons denken en doen.

Pionier met traditie: als aangewezen expert in de Logistiek (sinds 1887) denken wij altijd een stap vooruit. Onze leus luidt daarbij ´traditie en vooruitgang´.

Klantgerichtheid: de wensen van onze klanten hebben prioriteit. Ons denken en doen is hierop gericht, wij willen onze klanten voor een duurzaam en betrouwbaar partnerschap winnen.

Respect: onze bedrijfscultuur is verweven met een respectvolle omgang. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn overtuigd door een grote betrokkenheid bij en loyaliteit aan onze onderneming.

Hoge kwaliteitseisen: als concern zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid. Wij stellen de hoogste kwaliteitseisen aan onze diensten en bouwen deze voortdurend verder uit.

Succes door veiligheid: ons systeem voor werkveiligheid is gekeurd en uitvoerig getest. Het vormt de basis voor al ons doen en ons handelen.

Vertrouwen: ons werk kenmerkt zich door een betrouwbare en verantwoordelijke omgang met elkaar en met onze klanten. Vertrouwen zowel naar binnen als naar buiten is gebaseerd op voortdurend bewijs. En wij laten dit elke dag weer zien.

Klantgerichtheid: de wensen en behoeften van onze klanten staan bij ons centraal. Wij gaan altijd een stap verder en inspireren onze klanten met onze betrokkenheid. Wij varen de koers van onze klanten.

Succesgerichtheid: van binnenuit zijn wij gemotiveerd om in het spoor van ons succes te blijven. We laten onze medewerkers en andere belanghebbenden delen in onze successen.

Kwaliteitsbesef: wij voldoen aan de eisen van de markten en goederenstromen met een uitstekende portfolio aan diensten. Wij zijn ons ervan bewust dat onze klanten over de kwaliteit beslissen. Daarom zijn we hierover constant in overleg met hen.

Wij-gevoel: wij staan sterk in onze groep en zien ons als één ‘topprestatie team’. Wij beschikken over een uitstekende teamgeest en een sterk wij-gevoel.

 
Teamvaardigheid: wij zijn in de loop der jaren naar elkaar toe gegroeid en vormen zo een uitstekend op elkaar ingespeeld team. Nieuwe teamleden worden meegezogen in ons enthousiasme.

Passie: de passie voor hetgeen we doen is een belangrijke stimulans voor ons. Onze klanten en zakenpartners ervaren deze filosofie door al wat we doen.

Loyaliteit: wij staan achter onze ondernemingsgroep en haar filosofie, haar leiding en onze teams. Wij staan voor teamgeest.

Flexibiliteit: wij bieden onze klanten direct afroepbare diensten. Regelmatig vertrek naar vele bestemmingen is vanzelfsprekend onderdeel hiervan.

Respect: wij respecteren alle mensen in hun eigenheid en diversiteit. Onze medewerkers worden gewaardeerd – als mensen, als experts en als dragers van ons gedachtegoed.

Tolerantie: wij staan open voor andere overtuigingen en handelswijzen. We hebben respect voor andere meningen en we dragen dit uit in ons team.

Bekwaamheid: wij weten wat we doen, en dat al sinds 1887! Wij staan voor een feilloze logistiek in alle facetten en diensten.